ciąża

Badania w ciąży

Badanie USG

Zazwyczaj w czasie fizjologicznej ciąży przejdziesz od trzech do czterech badań USG. Pierwsze w szóstym-siódmym tygodniu ciąży potwierdza ciążę, daje odpowiedź, czy zarodek usadowił się w dobrym miejscu, wyklucza ciążę pozamaciczną. Jest to badanie transwaginalne, czyli przez pochwę. Badanie USG między 11. a 13. tygodniem ciąży jest bardzo ważne, gdyż pozwala ocenić wiek dziecka, wstępny termin porodu oraz sprawdzić, czy narządy malucha rozwijają się prawidłowo. Lekarz, na podstawie pomiaru fałdu karkowego, kości nosowej i długości kości udowej, może wychwycić sygnały świadczące o wadach genetycznych i skierować Cię na dalsze badania. Norma NT (fałdu karkowego) dla płodu w tym wieku to 2,5 mm. Jest to albo badanie transwaginalne, czyli przez pochwę, albo przez brzuch. Badanie USG ok. 20. tygodnia pozwala precyzyjnie ocenić rozwój wszystkich organów dziecka oraz zbadać serce malucha. Jest to badanie przez brzuch. USG ok. 30. tygodnia daje odpowiedź, jak dziecko jest usadowione w macicy, jak jest duże, potwierdza jego stan, ilość wód płodowych, stan łożyska oraz termin porodu. W ramach programu „Mama, Tata i Ja” badania USG są bezpłatne, kieruje Cię na nie Twój lekarz prowadzący. Oczywiście możesz też skorzystać z prywatnych gabinetów.

Badania genetyczne

Na badanie genetyczne powinny się zdecydować kobiety:

  • które wcześniej poroniły lub urodziły dziecko z zaburzeniami,
  • pochodzące z rodzin, w których występowały choroby genetyczne,
  • powyżej 35. roku życia,
  • których wyniki badań USG wskazują podwyższone ryzyko choroby dziecka.

Test PAPP-A

To nieinwazyjne badanie, które na podstawie analizy poziomu wybranych białek z próbki krwi przyszłej mamy pozwala określić ryzyko wystąpienia wad genetycznych u dziecka. Test PAPP-A jest najczulszy spośród badań nieinwazyjnych. W zakresie wykrywania niektórych anomalii jego skuteczność wynosi ok. 90%. Test PAPP-A wykonuje się pomiędzy 10. a 14. tygodniem ciąży. Na wyniki czeka się 10-14 dni.

Test podwójny/potrójny

Nieinwazyjne badanie, które (podobnie jak test PAPP-A) na podstawie analizy poziomu wybranych białek z próbki krwi przyszłej mamy pozwala określić ryzyko wystąpienia wad genetycznych u dziecka. Czułość tych badań to 60%. Test podwójny jest zalecany od 14. do 16. tygodnia ciąży, natomiast test potrójny od 17. do 20. tygodnia ciąży. Na wyniki czeka się kilka dni.

Amniopunkcja

Inwazyjne badanie, które polega na pobraniu niewielkiej ilości płynu owodniowego z macicy. Nakłuwa się brzuch w miejscowym znieczuleniu pod kontrolą USG. Na podstawie próbki można ocenić, czy dziecko ma prawidłowy zestaw chromosomów i czy istnieje ryzyko chorób genetycznych. Badanie można przeprowadzić już od 13. tygodnia ciąży, nie później niż w 16. tygodniu. Na wynik czeka się trzy-cztery tygodnie.

Biopsja kosmówki

Badanie inwazyjne polegające na pobraniu fragmentu kosmówki (zewnętrznej błony otaczającej płód) pod kontrolą USG. Na podstawie analizy próbki stwierdza się nieprawidłowości. Kosmówka pobierana jest przez nakłucie igłą brzucha lub przezpochwowo (przez cewnik wprowadzany przez szyjkę do macicy). Biopsję wykonuje się między 11. a 14. tygodniem ciąża. Wstępny wynik jest znany po mniej więcej dwóch dobach, a wynik ostateczny po kilku dniach.

Kardocentaza

Badanie inwazyjne, które polega na pobraniu krwi z żyły pępowinowej po nakłuciu pępowiny przez brzuch przyszłej mamy, pod kontrolą USG. Na podstawie tego badania można wykryć wady genetyczne oraz niektóre choroby nadnerczy. Badanie wykonuje się od 18. tygodnia ciąży. Wyniki są po mniej więcej dziesięciu dniach. W przypadku badań genetycznych inwazyjnych istnieje niewielkie ryzyko poronienia lub przedwczesnego porodu. Badania genetyczne, co do których są wyraźne wskazania medyczne, są bezpłatne, refundowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Kieruje na nie lekarz prowadzący ciążę.