ciąża

Praca w ciąży

Jeżeli Twoja ciąża przebiega prawidłowo, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś pracowała w normalnym wymiarze godzin. Gdy pracujesz przed komputerem, rób sobie co dwie godziny 15-minutową przerwę. Jeśli Twoje stanowisko pracy wymaga wysiłku fizycznego i jest zagrożeniem dla ciąży, pracodawca może Cię przenieść na inne, nieobciążające stanowisko. Nie możesz pracować w nocy i w godzinach nadliczbowych. Szef nie może wysłać Cię w delegację bez Twojej zgody. Przysługuje Ci płatne zwolnienie, jeżeli badania dotyczące ciąży nie mogą zostać wykonane poza godzinami pracy. Podczas ciąży nie można Cię zwolnić. Jeżeli ciąża jest zagrożona i musisz iść na zwolnienie, będziesz pobierać zasiłek chorobowy w wysokości 100% dochodów. Brane jest pod uwagę Twoje przeciętne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy. Na zasiłku chorobowym możesz przebywać maksymalnie 182 dni. Jeśli masz pytania i wątpliwości dotyczące Twojego statusu prawnego w ciąży, zgłoś się do Warszawskiego Centrum Kobiet lub do Fundacji „Rodzić po Ludzku”, które prowadzą porady prawne.