ciąża

Ciąża

Ciąża - biologiczny cud życia: kształtowanie się w pełni rozwiniętej istoty ludzkiej z jednej mikroskopijnej komórki i cud macierzyństwa: budowanie na jej przyjęcie bezpiecznego gniazda - są jak wątek i osnowa, splatają się w jedną nierozerwalną całość. Kobieta jest doskonale biologicznie przystosowana do roli matki; jej organizm dobrze współpracuje z młodziutkim, rozwijającym się organizmem dziecka - w ciąży, przy porodzie, przy karmieniu piersią.

Tym jednak co najbardziej zdumiewa, co fascynuje, jest miłość macierzyńska i ojcowska - potężne uczucia rodzące się niepostrzeżenie przy codziennej opiece nad dzieckiem; mające początek w znanym ze świata przyrody instynkcie opieki nad potomstwem, a często wskazywane jako najbardziej ludzkie z uczuć. A przecież macierzyństwo i ojcostwo to nie tylko miłość i zachowania opiekuńcze - to trwała nieodwołalna decyzja odpowiedzialności za dziecko, decyzja towarzyszenia mu w długiej drodze do dorosłości.

Życzymy wszystkim Mamom i Ojcom, aby ta wędrówka dostarczyła im wiele radości, by świat widziany oczami dziecka zafascynował ich i wzruszył - i wzbogacił wewnętrznie. To wszystko - Drodzy Czytelnicy - przed Wami. Jesteście dopiero na początku tej drogi, dlatego pragniemy Wam pomóc, służymy naszą fachową wiedzą, która pozwoli Wam sprawniej pokonać trudności pierwszego etapu. Jednak to Wy jesteście prawdziwymi przewodnikami w tej niezwykłej podróży.

Początek ciąży to okres burzliwych przemian hormonalnych w Twoim organizmie, związanych z wytwarzaniem, początkowo przez jajniki, a następnie przez łożysko, dużych ilości hormonów potrzebnych do prawidłowego rozwoju i utrzymania ciąży. Ten wzrost poziomu hormonów (progesteron i estrogeny) wywołuje szereg zmian w czynności poszczególnych układów i narządów, co pozwala Twojemu organizmowi przystosować się do nowej sytuacji, jaką jest ciąża, i stwarza dla rozwijającego się dziecka optymalne warunki. To przestrojenie hormonalne organizmu wpływa także na zmianę Twojego samopoczucia. Być może czujesz się niepewnie i szukasz oparcia w swoim otoczeniu. Bardzo ważne jest to, jak najbliżsi przyjmą i potraktują Twój odmienny stan. Warto pamiętać, że już od momentu, kiedy kobieta dowiaduje się, iż jest w ciąży, zaczyna rozwijać się instynkt macierzyński, a ona sama czuje się matką.

Wielu rodziców pragnie, aby narodziny ich dziecka miały indywidualny, niepowtarzalny charakter. By były rodzinnym świętem. A tymczasem w świat intymnych małżeńskich i rodzicielskich uczuć wkraczają personel medyczny, wiedza i technika medyczna. Może to utrudnić przyszłym rodzicom radosne przeżywanie narodzin dziecka. Trudno im zaakceptować szereg czynności medycznych związanych z opieką lekarską w okresie ciąży i porodu. Zwłaszcza gdy wystąpią powikłania wymagające leczenia w oddziałach patologii ciąży, lub zabiegów położniczych. A przecież najważniejsze jest urodzenie zdrowego noworodka i zachowanie zdrowia matki. Temu podporządkowane są wszelkie procedury i badania medyczne. To prawda, że czasem uciążliwe, może czasochłonne. Większość z nich potwierdza jedynie prawidłowy przebieg ciąży. A jednak są konieczne. Na ich podstawie można przewidywać wiele nieprawidłowości i odpowiednio im przeciwdziałać. Taki jest sens współczesnej praktyki medycznej: wykrywać i zapobiegać poprzez skuteczne uprzedzające działanie.